Om JösseNavet

JösseNavet- ett socialt arbetskooperativ i Värmland

Att vara ett socialt arbetskooperativ innebär att alla jobbar 100 % av sin egen förmåga.

 

Vi som driver kooperativet JösseNavet är en grupp människor som, av olika anledningar, har nedsatt arbetsförmåga och som därför har hamnat utanför den ordinarie arbetsmarknaden.

Vi har gått samman och själva skapat oss ett meningsfullt arbete, där vi känner att vi kan bidra och att vi är en del av ett sammanhang.

 

Hos oss anpassar vi arbetsuppgifterna utifrån vad man klarar av

Sociala arbetskooperativ vänder sig till personer som pga olika arbetshinder, har svårt att få jobb.

Arbetskooperativen utgör arbetsplatser, som formas efter kooperatörernas behov och förutsättningar, i syfte att vara rehabiliterande.

 

Gemensamt ägande och styrande

I ett kooperativ är det kooperatörerna själva som gemensamt äger och styr kooperativet/företaget.

En kooperatör /medlem – en röst.

 

Någon form av affärsverksamhet, exempelvis försäljning av varor eller tjänster, bedrivs alltid i ett socialt arbetskooperativ.

Men till skillnad mot andra företag är det inte vinsten räknat i pengar som är det viktigaste, utan just att skapa meningsfulla jobb, som gör att kooperatörernas hälsa och livskvalitet förbättras. Det är det som är den stora vinsten.

 

Alla är lika viktiga

Till oss kan man komma om man behöver en rehabplats, en praktikplats, eller om man behöver få komma ut och arbetsträna.

I JösseNavet vill vi ge alla chansen att växa som människor. Hitta tillbaka till tron på sig själva.

Genom en tillåtande miljö där respekt och förståelse för varandras olikheter är en självklarhet, och där vi, i stället för att fokusera på våra svagheter, lyfter fram styrkorna hos varandra. Då kompleterar vi också varandra på bästa sätt.

Alla är lika viktiga!